Informační a komunikační technologie v TV a sportu

1. Úvod do předmětu

Josef Heidler | 19-09-2021

Definice informatiky

Definice informatiky

Informatika je věda o informacích a jejich zpracování.

Obory informatiky

Matematická (teoretická) informatika – kódování, algoritmy, umělá inteligence.

Informační technologie – princip fungování počítače, práce s informacemi (daty).

Bioinformatika – práce s biologických informacemi (DNA, RNA, ...).

Geoinformatika – GPS, GLONASS, GIS.

Informatika × informační věda

Předmětem informatiky (počítačové vědy) je počítač, jeho technické a programové vybavení.

Informační věda → vznik, zpracování, ukládání a distribuce informací.

Informační věda využívá práce a výsledků informatiky.

Information science, Informatics, Computer Science

Informační technologie (IT)

Princip fungování počítače (HW & SW).

Práce s informacemi (daty).

ICT (IKT) → komunikace.

Informační systémy – lidi , tech. prostředky a metody → sběř, přenos, zpracování a uchování dat → prezentace informací uživatelům (telefonní seznam, jízdní řády, ...).

Informace × data

Informace × data

Data:

965

048

252

Informace × data

Data:

965

048

252

Informace: mezinárodní předvolby

Informace × data

Informace – interpretace dat v určitém kontextu.

Data – údaje popisující jevy v reálném světě, smyslu nabývají ve spojení s kontextem.

Smyslem zpracování dat je vytvoření informace.

Formy informace – textové, číselné, zvukové, grafické, ...

Informační znalostní pyramida

Informační a komunikační technologie v TV a sportu

"Asistenti a rozhodčí"

Cílová čára (atletika), branková čára (fotbal), poslední dotyk (basketbal), ...

Trénink a diagnostika

Ergometry (běhátkový, cyklistický, veslařský)

Akcelerometry, 3D analýza pohybu (MoCap, IMUs)

Sledování pohybu očí (Eye tracking)

Tlakové desky, sEMG, EMG, EKG, tělesné analyzátory, ...

Aktuální trendy

Nositelná elektronika

Umělá inteligence, strojové učení a počítačové vidění

Rozšířená a virtuální realita

Zpracování dat – Python, R, Statistica, ...