Úloha 1: Přístup do informačních systémů UJEP

  1. Přístup do sítě eduoramu – změna hesla na eduID.
  2. Informace o studentském emailu.
  3. Programové vybavení pro studenty zdarma.
  4. Informace o možnosti odevzdat seminární prací pomocí IS/STAG.

Otázky


Programové vybavení