Úloha 4: Tvorba strukturovaného dokumentu a diagramu

Tvorba diagramu

 1. Na platformě diagrams.net vytvořte schéma faktorů sportovního výkonu, které odpovídá vámi zvolené disciplíně, předlohu naleznete na webové stránce Fyziologie sportovních disciplin. Diagram upravte dle svých představ, opravte případně chyby, které se v originálním diagramu objevují. Ukázka nově vytvořeného diagramu disciplíny Triatlon zde.
 2. Vytvořený diagram uložte ve formátu SVG → Uložit → Upravitelný vektorový obrázek (.svg) a uložte na sdílený disk do složky → Úloha 4/vaseCisloSt, soubor pojmenujte vaseCisloSt_nazev-discipliny (např. st12345_esteticko-koordinacni-sporty; pouze malé písmo, jednotlivá slova oddělte spojovníkem, nepoužívejte diakritiku).

Tvorba strukturovaného dokumentu

 1. Na platformě Google Docs vytvořte textový dokument a pojmenujte ve formátu vaseCisloSt_uloha4.

 2. Struktura dokumentu bude odrazem této předlohy.

 3. Vycházejte z internetové jazykové příručky UJČ ČAS a zásad APA.

 4. Používejte styly, odsazujte pomocí nativních funkcí, nikoliv zběsilým mačkáním entru a mezerníku.

 5. Povinné prvky dokumentu:

  • Titulní strana s odlišnou patičkou než jsou strany následující (v patičce bude uvedeno jméno a datum).
  • Hlavička dokumentu bude na všech stranách stejná (uveďte kód předmětu).
  • Na druhé straně (bez patičky) bude automaticky vygenerovaný obsah s odkazy a čísly stránek.
  • Na straně 3 bude v patičce číslování stránek (automaticky, nikoliv manuálně).
  • V dokumentu se musí objevit několik odstavců (první řádek odsazený zleva) a min. 1 seznam s odrážkami.
  • V dokumentu dále musí být min. 2 obrázky (z toho jeden vlastní tvorba → diagram, pozn. do Google dokumentu nelze vkládat SVG soubor, je nutné proto diagram vyexportovat v PNG/JPG) a min. 1 tabulka vzhledem úhledná a vycházející z doporučení APA, včetně popisků. Nezapomeňte na veškeré obrázky a tabulky odkazovat z textu.
  • Práce bude zakončena seznamem literatury dle normy APA (verze 7). Nezapomeňte text a obrázky, které převezmete ze stránek Fyziologie sportovních disciplin náležitě citovat.
 6. Zpracovaný dokument by měl být „jednotný a úhledný“. Doporučuji text do dokumentu vkládat pouze bez formátování (Ctrl+Shift+V).

 7. Další doporučení:

  • Cizí slova (např. svaly v latině) zvýrazněte kurzívou.
  • Na konci řádku by neměla být spojka či osamocené znaky, používejte nezalomitelnou mezeru.
 8. Dokumentu následně uložte (přesuňte) na sdílený disk do složky → Úloha 4/vaseCisloSt/vaseCisloSt_uloha4.