Úloha 6: Zpracování dat

Data

Součástí archivu („zazipovaný soubor“), jsou tyto soubory:

Odkaz na soubor: files.zip

Poznámky

Úkoly

0. info.csv

1. date_home.csv

2. date_school.csv

3. home × school

Další úkoly

Zpracujte jakýmkoliv způsobem další data, jež jsou součástí přiložených souborů, tzn. je možná analýza:

V případě, že budete pracovat s hodnotami intensity a kind, lze data analyzovat dalšími způsoby.


Zpracovaná data uložte do tabulkového souboru (Google Sheet, Excel) nebo např. vytvořte report pomocí textového dokumentu (Google Docs, Word) a zašlete na email josef.heidler@ujep.cz:

Případně soubor sdílejte ze svého cloudového disku a zašlete na něj odkaz.