Úloha 2: Tvorba vlastního modelu pro CV

 1. Na tomto odkazu naleznete názvosloví poloh a pohybů.

 2. Případně v tomto souboru naleznete vysvětlené gymnastické názvosloví, které je rozděleno do několika množin či použijte tento archiv cv.zip.

 3. Vaším úkolem je vybrat ve dvojici jednu množinu poloh, které lze pomocí Google Pose modelu identifikovat (17 bodů na těle) a vytvořit následující:

  • Do společné tabulky na disku (Úloha 7/nazvoslovi) zapsat vždy názvosloví a očíslovat unikátním identifikátorem, viz ukázka). V případě, že už poloha v seznamu existuje, zvolte jinou.
  • Následně ke každé poloze vytvořte 2×10 fotek (každý bude na 10 fotkách).
  • Z vytvořené sady fotek, vytvořte na Teachable Machine model, který polohy pozná.
  • Ověřte, že model všechny polohy správně rozezná. V případě, že tomu tak není, pokuste se danou polohu nafotit znovu („vhodnějším způsobem“). Pokud i následně poloha není rozeznatelná, poznamenejte tuto skutečnost v tabulce a zvolte jinou polohu. Celkem pokryjte minimálně 10 poloh (celkem 200 fotek).
  • Pořízené fotky („originály“) vložte do složky s Vaším jménem (prijmeni-prijmeni), a to tak, že každá fotka bude pojmenovaná „idPolohy_čísloFotky“, tzn. např.: 01_01, 01_02…01_19. V případě, že se jedná o stejnou polohu ale je možné provést na obě strany = dvě polohy (každá bude mít unikátní číslo).

K pořízení fotek nepoužívejte nekvalitní webkameru, ale fotoaparát či mobil.


## Tipy

Návody