KTV/4085, KTV/4187 – Metodicko-organizační praxe


Zápočtové požadavky

V rámci plnění zápočtových požadavků musí student:

 1. vyhledat a navrhnout možnost vlastního působení na praxi;

 2. odevzdat před zahájením praxe zadání praxe, a to do tří týdnů od zahájení semestru.

 3. po odevzdání zadání praxe student může zahájit realizaci praxe → 10 tréninkových (cvičebních) jednotek; student dále:

  • průběžně konzultuje s vyučujícím dle vlastních potřeb;
  • zpracovává realizované tréninkové jednotky v elektronickém dokumentu (viz struktura tréninkového plánu níže).
 4. po ukončení praxe student odevzdá následující dokumenty:

  1. stručné hodnocení metodicko-organizační praxe kontaktní osobou s potvrzením o realizaci praxe;
  2. portfoliu se zpracovanými tréninkovými jednotkami;
 5. po odevzdání požadovaných dokumentů student v rámci konzultace obhajuje sestavený tréninkový plánu u vyučujícího.

V případě, že student ve stanovené době (tj. do tří týdnů) nepřinese potvrzení o zadané praxe a nedohodne se na jejím obsahu s vyučujícím, bude to považováno za odepsání a nezájmu studenta o zapsaný předmět.


Návod pro zpracování požadovaných dokumentů


Přílohy


Doporučená literatura