KTV/0453 – Výzkum v kinantropologii


Zápočtové požadavky

V rámci plnění zápočtových požadavků má student několik možností, jak předmět splnit:

 1. navrhnout a realizovat vlastní výzkumné šetření;
 2. angažovat se v aktuálně řešeném výzkumném problému.

Realizace vlastního výzkumného šetření


Aktuálně řešené problémy

a) Dopad pandemické situace na pohybovou aktivitu populace

Sběr a zpracování dat z nositelné elektroniky (Garmin, Polar, Xiaomi apod.) u osob, které tuto elektroniku nosili před začátkem pandemie a během ní. Více informací zde.

Hlavní úkoly

Další úkoly

b) Multifaktoriální výzkum pohybové aktivity v segmentech školního dne v kontextu s doporučeními k pohybové aktivitě

Hlavní cílem projektu je verifikovat fakta, podporující stanovená doporučení k pohybové aktivitě (PA) v jednotlivých segmentech školního dne a zjistit/reakce adolescentů na tato doporučení. Z hlediska škol je hlavním cílem projektů podpořit pozitivní změny v životním stylů adolescentů a poskytnou školám podklady ke zkvalitnění „školního pohybově aktivního životního stylu“.

Hlavní úkoly

 1. Výběr výzkumného souboru – dvě paralelní třídy (stejný ročník) na střední škole.

 2. Vyplnění dotazníků v systému Indares.

 3. Seznámení s doporučeními k PA:

  • Experimentální třída – doporučení v segmentech školního dne.
  • Kontrolní třída – doporučení celodenní.
 4. Intervence s plněním doporučení PA – monitoring PA pomocí náramků (min. 2 týdny).

 5. Opětovné vyplnění dotazníků v systému Indares.

Tento výzkumný problém lze realizovat i v rámci své závěrečné práce (BP, DP).

Doporučená literatura


1 Pouze pro studenty bakalářského studia, kteří plánují následně vstoupit a spolupracovat v navazujícím studiu.