KTV/0453 – Výzkum v kinantropologii


Zápočtové požadavky

V rámci plnění zápočtových požadavků má student několik možností, jak předmět splnit:

  1. navrhnout a realizovat vlastní výzkumné šetření;
  2. angažovat se v aktuálně řešeném výzkumném problému.

Realizace vlastního výzkumného šetření


Aktuálně řešené problémy

a) Dopad pandemické situace na pohybovou aktivitu populace

Sběr a zpracování dat z nositelné elektroniky (Garmin, Polar, Xiaomi apod.) u osob, které tuto elektroniku nosili před začátkem pandemie a během ní. Více informací zde.

Hlavní úkoly

Další úkoly

Doporučená literatura


1 Pouze pro studenty bakalářského studia, kteří plánují následně vstoupit a spolupracovat v navazujícím studiu.