Mgr. Josef Heidler


Konzultační hodiny

Letní semestr 2021/22 (14.2.–21.5.2022)

Konzultace online formou probíhají pouze na základě předešlé domluvy na BBB.


Vyučované předměty

Letní semestr

Zimní semestr


Témata kvalifikačních prací

Pouze bakalářské práce.

Metodické práce

Výzkumné práce