Mgr. Josef Heidler


Konzultační hodiny

Výuka v ZS 2021/2022

Konzultace online formou probíhají pouze na základě předešlé domluvy na BBB.


Vyučované předměty


Témata kvalifikačních prací

Pouze bakalářské práce.

Metodické práce

Výzkumné práce